Odpovede na často kladené otázky - FAQ

Ak Vám Vaši zákazníci často kladú tie isté otázky, odpovede na ne zverejnite na Vašej web stránke. Funkcia Vám uľahčí komunikáciu s Vašou klientelou, pretože na frekventované otázky nebudete musieť odpovedať telefonicky alebo e-mailom.

S funkciou môžete pracovať v bloku Časté otázky - FAQ v sekcii .