Návod k tejto funkciiSpráva objednávok
a zákazníkov

V administrácii Vašej web stránky máte možnosť spravovať, triediť a upravovať údaje o objednávkach a zákazníkoch. Funkcia Vám pomôže sprehľadniť veľké množstvo informácií, flexibilne reagovať na zmeny a pohodlne vybavovať objednávky z Vášho elektronického obchodu. Funkcia Vám takisto umožní rýchle vyhľadávanie objednávok a zákazníkov podľa viacerých atribútov.

Do Správy objednávok a zákazníkov sa dostanete cez sekciu .Ďalšie funkcie systému FiremnaStranka.sk:

Štart Štandard Maxi

Základný balík obsahuje:

Všetky funkcie verzie Štart, plus:

Všetky funkcie verzie Štart a Štandard, plus: