Verzia Štandard

Funkcie naviac v balíku Štandard:

 • Fotogalérie
 • Tvorba formulárov
 • Články a novinky
 • Kniha návštev  
 • Mapa stránky
 • Presmerovanie
 • Zobrazenie obsahu z inej podstránky
 • Fulltextové vyhľadávanie
 • Disková kvóta 500 MB
 • Mesačný prenos dát 15000MB
 • 1 používateľ
 • 10 e-mailov

+ funkcie v balíku Štart:

 • Jednoduché vytvorenie vlastnej  web stránky
 • Výber z množstva dizajnov
 • Vkladanie a správa položiek v menu
 • Vkladanie a editácia textov
 • Neobmedzený počet podstránok
 • Správca súborov
 • Fotobanka
 • Vodoznak
 • Doména nieco.firemnastranka.sk
 • Presmerovanie na vlastnú doménu
 • Podpora optimalizácie pre vyhľadávače
 • Web stránky prístupné vo všetkých prehliadačoch
 • Rýchlosť načítavania
 • Podpora znakov z cudzích jazykov
 • Nastavenie jazyka webu 
 • Štatistiky
 • Pravidelná aktualizácia systému 

Technické parametre, zálohovanie a podpora:

 • Umiestnenie web stránok na výkonnom
  serveri Intel Pentium IV 3.0 GHz HT, 2 GB RAM
 • Server umiestnený v datacentre s klimatizáciou, zálohovaným napájaním a nonstop dohľadom.
 • RAID, denné zálohovanie na oddelené diskové
  pole v serverovni, zálohovanie na druhé
  geograficky oddelené pole mimo serverovne
 • Obnova dát konkrétnej web stránky zo zálohy je spoplatnená, zálohovanie dát slúži pre prípad
  výpadku servera ako celku
 • Použité technológie: XHTML, CSS, MySQL, Php
 • Pomoc cez email
 • Objednávky cez email aj telefón
 • Pravidelný mesačný balík s aktualizáciami softvéru
 • Online príručka a diskusné fórum (pripravujeme)