Verzia ŠTART

Funkcie v balíku Štart:

 • Jednoduché vytvorenie vlastnej web stránky
 • Výber z množstva dizajnov
 • Vkladanie a správa položiek v menu
 • Vkladanie a editácia textov
 • Neobmedzený počet podstránok
 • Správca súborov
 • Fotobanka
 • Vodoznak
 • Doména nieco.firemnastranka.sk
 • Presmerovanie na vlastnú doménu
 • Podpora optimalizácie pre vyhľadávače
 • Web stránky prístupné vo všetkých prehliadačoch
 • Rýchlosť načítavania
 • Podpora znakov z cudzích jazykov
 • Nastavenie jazyka webu 
 • Štatistiky
 • Disková kvóta 100 MB
 • Mesačný prenos dát 5000 MB
 • 1 používateľ
 • 3 kontá na e-mail

Technické parametre, zálohovanie a podpora:

 • Umiestnenie web stránok na výkonnom
  serveri  Intel Pentium IV 3.0 GHz HT,
  2 GB RAM
 • Server umiestnený v datacentre
  s klimatizáciou, zálohovaným napájaním
  a nonstop dohľadom.
 • RAID, denné zálohovanie na oddelené
  diskové pole v serverovni, zálohovanie
  na druhé geograficky oddelené pole mimo serverovne
 • Obnova dát konkrétnej web stránky
  zo zálohy je spoplatnená, zálohovanie
  dát slúži pre prípad výpadku servera
  ako celku
 • Použité technológie: XHTML, CSS, MySQL, Php
 • Pomoc cez e-mail
 • Objednávky cez email aj telefón
 • Pravidelný mesačný balík s aktualizáciami softvéru
 • Online príručka a diskusné fórum (pripravujeme)