Produkty

Akcie a zľavy,
odporúčaný tovar a výpredaje

V systéme možete:

Zľava produktu:

Zľavy jednotlivých produktov môžete zadávať priamo pri editácii produktu v záložke Produkty v bloku Produkty

 1. Najprv zvoľte spôsob počítania zľavy, ktorý Vám vyhovuje. Otvorte záložku Vlastnosti bloku  a v kolonke Spôsob počítania zľavy vyberte jednu z možností:
  - Akčná cena = Cena, Pôvodná cena = Cena + Zľava (1. spôsob) alebo
  - Akčná cena = Cena - Zľava, Pôvodná cena = Cena (2. spôsob)
  Zmeny vlastností vloku potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť!
 2. Vráťte sa späť do záložky Produkty a a otvorte produkt, ktorému chcete zadať zľavu. 
 3. Ak ste zvolili 1. spôsob počítania zľavy, vypíšte do kolonky Cena sumu po zľave a do kolonky Zľava vypíšte veľkosť zľavy v %. Systém na webe automaticky vypočíta pôvodnú cenu. Ak ste napr.: do kolonky Cena vypísali "450,- Sk" a do kolonky Zľava "10%", na Vašom webe sa pri danom produkte zobrazí nasledujúci text:


 4. Ak ste zvolili 2. spôsob počítania, vypíšte do kolonky Cena pôvodnú sumu bez zľavy a do kolonky Zľava vypíšte veľkosť zľavy v %. Systém na webe automaticky vypočíta cenu po zľave. Ak ste napr. do kolonky Cena vypísali "450,- Sk" a do kolonky Zľava "10%", na Vašom webe sa pri danom produkte zobrazí nasledujúci text:

   
 5. Zmeny v editácii produktu potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť!

Zľava pre skupinu používateľov:

V systéme môžete prideliť zľavu určitej skupine používateľov. Návod na vytvorenie novej skupiny používateľov nájdete na stránke Skupiny.

Ak chcete prideliť zľavu konkrétnej skupine používateľov, postupujte nasledovne:

 1. V administrácii webu kliknite na sekciu  v hornom menu.
 2. Kliknite na odkaz  v ľavom rámci. V pravom rámci sa zobrazí zoznam existujúcich skupín používateľov.
 3. Kliknite na názov skupiny, ktorej chcete prideliť zľavu.
 4. Otvorí sa formulár Upraviť skupinu. V kolonke Zľava vypíšte veľkosť zľavy v %.

Týmto spôsobom pridelíte napr. 5% zľavu skupine "Zákazníci". Návštevníkovi webu, ktorý sa prihlási a je členom skupiny "Zákazníci" sa na webe pri produkte zobrazí text:Ak má konkrétny produkt napr. 10% akciovú cenu (pozri odstavec "Zľava produktu"), zľava pre skupinu "Zákazníci" sa vypočíta z akciovej ceny (nie z pôvodnej). Na webe sa pri produkte zobrazí text:

 

Zľava pre konkrétneho používateľa:

V systéme môžete prideliť zľavu konkrétnemu používateľovi. Postupujte nasledovne:

 1. V administrácii webu kliknite na sekciu v hornom menu.
 2. Kliknite na odkaz  v ľavom rámci. V pravom rámci sa zobrazí vyhľadávanie používateľov a zoznam používateľov.
 3. Kliknite na meno používateľa, ktorému chcete prideliť zľavu.
 4. Otvorí sa formulár Upraviť používateľa. V kolonke Zľava vypíšte veľkosť zľavy v %.

Týmto spôsobom môžete nastaviť zľavu aj v Správe objednávok a zákazníkov. Návody nájdete v odstavci Úprava údajov o zákazníkovi na stránke Objednávky a v odstavci Vloženie údajov o zákazníkovi na stránke Zákazníci.

Týmto spôsobom pridelíte konkrétnemu používateľovi napr. 15% zľavu. Príslušnému používateľovi sa po prihlásení zobrazí na webe pri produkte text:

 
Ak má konkrétny produkt napr. 10% akciovú zľavu (pozri odstavec "Zľava produktu"), zľava pre používateľa sa vypočíta z akciovej ceny (nie z pôvodnej). Na webe sa pri produkte zobrazí text:Pozor!
Ak je zákazník zároveň členom konkrétnej skupiny používateľov, ktorá má tiež pridelenú zľavu, individuálna zľava pre zákazníka bude uprednostnená pred skupinovou zľavou.

Vytvorenie skupiny akciového tovaru:

Okrem toho môžete pomocou bloku Zobraziť obsah z ... vytvárať aj skupiny produktov s rôznymi atribútmi, napr. produkty v akcii, vo výpredaji, najviac predávané produkty, odporúčaný tovar a pod.

Potupujte nasledovne:   

 1. Najskôr tovar vložte do bloku Produkty na príslušnej stránke.
 2. Na stránke, v ktorej sa majú akciové produkty zobraziť, vytvorte blok Zobraziť obsah z ... .
 3. Otvorí sa celá štruktúra Vášho webu: 

 4. V nej najprv označte zaškrtávacie políčka príslušných blokov (Produkty) a potom konkrétne produkty, ktoré majú vytvoriť špecifickú skupinu.
 5. Označte poradie, v akom sa budú produkty zobrazovať
 6. V ponuke Štýl výpisu produktov vyberte jednu z možností:
  - Riadky - plný (názov, fotografia, krátky popis, cena)
  - Riadky - jednoduchý (fotografia, názov, cena)
  - Zoznam (názov)
  - Stĺpce (fotografia, názov, cena)
  - Boxy (fotografia, názov, cena) 
 7. Údaje potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť
 8. V kolonke Stĺpec webu v pravej časti bloku Zobraziť obsah z ... zvoľte stĺpec, v ktorom sa budú produkty zobrazovať. Ak ste zvolili ako štýl výpisu produktov "Zoznam", môžete pre zobrazenie zvoliť aj bočný stĺpec webu (resp. všetky bočné stĺpce). Pre zložitejšie výpisy produktov (riadky, stĺpce, boxy) zvoľte hlavný stĺpec webu.


   Na tomto mieste sa budú produkty zobrazovať návštevníkom Vášho webu.

Ako sa špecifická skupina produktov zobrazí na webe?

Zjednodušené zobrazenie:

Na stránke sme vytvorili blok Zobraziť obsah z ... .
Zaškrtli sme produkty, ktoré vytvoria špecifickú skupinu.
Ako štýl výpisu produktov sme zvolili "Zoznam".
Na stránke sme vytvorili nový blok Textový editor a umiestnili sme ho tesne pred blokom Zobraziť obsah z ... . Do kolonky Nadpis sme vpísali text "Tovar v akcii". V pravej časti bloku sme zvolili bočný stĺpec pre zobrazenie obsahu na webe.
Podobne sme nastavili bočný stĺpec aj v pravej časti bloku Zobraziť obsah z ... .

Špecifická skupina sa zobrazí v podobe aktívnych liniek v bočnom stĺpci webu:

Po kliknutí na názov tovaru sa zákazníci môžu rýchlo dostať k jeho popisu.

Rozšírené zobrazenie:

Postupovali sme podobne, až na niektoré odlišnosti:
Ako štýl výpisu produktov sme zvolili "Stĺpce".
V pravej časti bloku Textový editor a Zobraziť obsah z ... sme zvolili hlavný stĺpec pre zobrazenie obsahu na webe.

Špecifická skupina sa zobrazí v podobe zoznamu produktov v hlavnom stĺpci webu: