Produkty

Kredity a nákup za kredity

Produkty môžete predávať aj za kredity, ktoré pridelíte jednotlivým zákazníkom ako odmenu za predchádzajúce nákupy alebo iné aktivity.

Odporúčame Vám vytvoriť špeciálnu stránku, na ktorej budú len produkty, ktoré bude možné kúpiť za kredity. Tieto produkty nemiešajte s produktami, ktoré sa nakupujú za bežnú peňažnú menu. V popise produktov v bloku Produkty nastavte ako platidlo kredity. Zákazníkom sa cena v kreditoch bodoch zobrazí v zozname produktov a v podrobnom popise produktu:

  

Kredity sa zákazníkom (používateľom) prideľujú:

 • cez odkaz Objednávky (archív objednávok) v sekcii
  Kliknite najprv na meno zákazníka. Otvorí sa Detail zákazníka, v ktorom kliknite na odkaz . Otvorí sa formulár Upraviť zákazníka, v ktorom môžete zmeniť stav kreditov. 
 • cez odkaz Zákazníci (správa zákazníkov) v sekcii
  Kliknite na odkaz . Otvorí sa formulár Nový zákazník, v ktorom môžete zákazníkovi prideliť kredity.  
 • cez odkaz Používatelia (správa používateľov) v sekcii 
  Kliknite na odkaz odkaz nový používateľ. Otvorí sa formulár Vytvoriť používateľa, v ktorom môžete používateľovi prideliť kredity.
 • v bloku Články v sekcii
  Ak máte na svojej web stránke vytvorený blok Články, kredity môžete prideľovať zákazníkom aj za odoslanie komentára k článku. Podrobnejšie informácie nájdete v odstavci Nastavenie podmienok zobrazovania komentárov na webe na stránke Články.   

Všetky sekcie sú vzájomne prepojené, takže zmena počtu kreditov zákazníka (používateľa) v jednej sekcii sa premietne aj do ostatných sekcií. Po nákupe za kredity sa príslušný počet kreditov v administrácii odpočíta.

Počet kreditov sa prihláseným zákazníkom zobrazí v bočnom stĺpci webu:

Ak má zákazník dostatok kreditov, môže za ne nakupovať. Ak nemá dostatok kreditov na nákup niektorých produktov, zobrazí sa pri popise konkrétneho produktu oznámenie: "Nemáte dostatok kreditov". V tomto prípade sa nezobrazí tlačidlo Do košíka a zákazník nebude môcť daný produkt objednať. Ak chcete, aby bolo možné kúpiť konkrétny produkt za peňažnú menu aj za kredity, vytvorte popis produktu 2-krát. V jednej verzii nastavte ako platidlo kredity a v druhej verzii peňažnú menu. Každý z popisov zaraďte na príslušnú stránku.