Nahrať logo

Logo do hlavičky Vašej stránky nahrajte nasledovne:

 1.  Obrázok, ktorý chcete použiť ako logo, najprv nahrajte do Správcu súborov v sekcii  Súbory. Návod nájdete na stránke Moje súbory.
 2. V administrácii webu kliknite na sekciu .
 3. Kliknite na odkaz  v ľavom rámci. V pravom rámci sa otvorí nasledujúca ponuka:

   Nahrávanie loga do stránky
 4. V kolonke Obrázok loga kliknite na odkaz 
 5. Počkajte, kým sa načítajú Moje súbory. Kliknite na obrázok alebo na ikonku pri obrázku, ktorý chcete použiť ako logo.
 6. V kolonke Obrázok loga bude vpísaná cestu k obrázku (logu).
 7. Vyberte šírku loga z rozbaľovacieho menu. Šírka je udávaná v pixeloch
 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť!
 9. Nakoniec skontrolujte, či je v červenom ráme vybraný vzhľad hlavičky s nápisom LOGO. Ak nie je, vyberte ho. (pozri obrázok vyššie)