Hlavné nastavenia

V administrácii webu kliknite najprv na sekciu  v hornom menu. Potom kliknite na odkaz v ľavom rámci. V pravom rámci sa zobrazí formulár Hlavné nastavenia s nasledujúcimi kolonkami:


Názov stránok

alebo v reči webdesignerov aj Title. Vhodný výber názvu stránok má významný vplyv na optimalizácii webu pre vyhľadávače (tzv.SEO - Search Engine Optimization). Existuje názor, že nevhodný výber názvu stránok môže stránku doslova zničiť.

Ako názov stránok zvoľte:
 • priamo slovo alebo frázu, ktorá je obsiahnutá v doméne vášho webu
 • názov Vašej firmy
 • predmet Vašej činnosti
Nepoužívajte príliš dlhé názvy. Pokúste sa vytvoriť výstižný a krátky názov, ktorý bude obsahovať kľúčové slová stránok.
Názov stránok je tiež nadpisom webu. Ak si zvolíte v sekcii Design vzhľad hlavičky nasledovne:

bude názov stránok figurovať ako nadpis webu a bude sa zobrazovať priamo v hlavičke.

Slogan stránok

Slogan nie je z pohľadu SEO a webdesignu taký dôležitý ako názov stránok. Plní skôr funkciu marketingovú, resp. slúži na oživenie hlavičky. To však neznamená, že mu netreba venovať náležitú pozornosť.
Slogan by mal byť v prvom rade cielený, výstižný a previazaný na činnosť Vašej firmy. Malo by ísť o jednoduchú vetu, prípadne frázu, ktorá by výrazne neovplyvnila vzhľad celej hlavičky.
Tu je priestor pre Vašu tvorivú fantáziu.

Zápätie stránok

Do zápätia stránok odporúčame vložiť názov Vašej firmy, pokiaľ tam už nie je. Zápätie stránok sprevádza návštevníka Vášho webu na všetkých stránkach. Zároveň pôsobí menej nápadne oproti hlavičke webu, keďže sa nachádza na samom konci každej stránky.
Môžete ovplyvniť tú časť päty, ktorá je zarovnaná vľavo. Štandardne sa používa upozornenie na copyright (autorské právo), ktoré je znázornené znakom ©. Za tento znak sa umiestni meno alebo názov autora, resp. majiteľa stránok.

Popis stránok pre vyhľadávače

v reči webdesignu "Meta description", má veľký význam pre používateľa webu ale aj pre celkovú optimalizáciu webu. Mal by spĺňať nasledujúce kritériá:

 • Mal by obsahovať zrozumiteľný a výstižný popis obsahu web stránky v jednej až v dvoch vetách.
 • Mal by obsahovať cieľové kľúčové slová.
 • Mal by byť zaujímavý, aby upútal pozornosť návštevníkov internetu.


Kľúčové slová stránok pre vyhľadávače

Kľúčové slovo (v angličtine keyword) je slovo alebo fráza, ktorá súvisí s obsahom Vašej web stránky. Do kolonky preto vpisujte slová alebo frázy, ktoré najviac vystihujú Vaše zameranie a činnosť. Kľúčové slová oddelte čiarkou. Ak ste napr. predajcom kobercov v Trnave, použite kľúčové slová: koberec, koberce, podlahoviny, bytové doplnky, Trnava, predaj kobercov Trnava a pod. 


Vodoznak

Funkcia vodoznak slúži na ochranu fotografií, obrázkov či akejkoľvek inej grafiky pred zneužitím na iných weboch. Zvyčajne sa ako vodoznak odporúča jednoduchý nápis, napr. názov firmy alebo web stránky.
Vodoznak sa zobrazuje na obrázkoch vkladaných:

 • cez záložku Obrázky v bloku textový editor
 • cez blok fotogaléria
 • cez blok produkty

Štandardne sa vodoznak umiestni v pravom dolnom rohu obrázka.

Vodoznak sa nezobrazuje na obrázkoch:

 • vkladaných cez ikonku Vložiť/Zmeniť obrázok v bloku textový editor a články
 •  menších ako 100px (pixelov) na šírku

Porovnajte! Obrázok bez vodoznaku a obrázok s vodoznakom FiremnáStránka.sk.



Ako vložíte vodoznak na vaše stránky?

 1. Vytvorte si logo, resp. iný ochranný prvok - napr. názov Vášho webu. Uložte ho vo formáte JPG, PNG alebo GIF.
 2. Obrázok nahrajte do správcu súborov cez sekciu Súbory. Návod nájdete na stránke Moje súbory.
 3. Premiestnite sa do sekcie Nastavenia a kliknite na odkaz .
 4. V kolonke Vodoznak kliknite na odkaz .
 5. Počkajte, kým sa načítajú Moje súbory. Vyberte adresár, v ktorom je Váš obrázok - vodoznak. Potom kliknite na vodoznak alebo na ikonku  pri vodoznaku. Cesta k vodoznaku sa zobrazí v textovom poli Vodoznak nasledovne:
   
 6. Nastavte šírku vodoznaku.
Šírku vodoznaku je možné nastaviť v px (pixeloch) alebo ako percentuálny podiel veľkosti fotografie.
Odporúčame šírku do 33%. Väčšia šírka spôsobí prekrytie fotografie a jej estetické znehodnotenie.

Hlavná šablóna

Nastavenie hlavnej šablóny nie je možné meniť, preto je štandardne nastavená Univerzálna šablóna. Ďalšie možnosti sa objavia len v prípade, že si objednáte šablónu na mieru.

Povoliť registráciu pre

V rozbaľovacom menu máte štandardne na výber:
 • Zakázané
 • Registrovaní
 • Odberatelia noviniek e-mailom
 • Zákazníci
Ak vyberiete možnosť Zakázané, registrácia nebude možná.
Ak vyberiete jednu z ďalších možností, v bočnom stĺpci webu sa zobrazí odkaz . Po vyplnení registračného formulára sa návštevníkovi odošle e-mail s automaticky vygenerovaným používateľským heslom. Zaregistrovaný návštevník bude zaradený do zvolenej skupiny. 

Textový editor

V rozbaľovacom menu si môžete vybrať druh textového editora, ktorý chcete používať:
 • FCKeditor (odporúčame)
 • XStandard
 • TinyMCE

Štandardne odporúčame používať predvolený editor "FCKeditor" vzhľadom na to, že ďalšie dva vyžadujú viac znalostí a skúseností s prácou v textovom editore, ktorý je integrovaný do redakčného systému. Návod na prácu s textovým editorom nájdete na stránkach:


Jazyk Floxa

Táto položka nepotrebuje žiadny komentár. Jednoducho si môžete vybrať z viacerých jazykových verzií redakčného systému Flox, ktorý je použitý na administráciu Vašej web stránky. Stačí klinúť na rozbaľovacie menu, vybrať si jazyk, ktorý vám vyhovuje, kliknúť naň a celý proces potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.
Z ponuky zatiaľ funguje slovenská, česká, poľská a anglická verzia Floxu. Jazyk, ktorý zvolíte, sa aplikuje na ovládacie prvky Floxu, ktoré sú naprogramované. Zmena jazyka sa prejaví:

 • v administrácii Vašej web stránky
 • v prednastavených poliach objednávkového formulára
 • v ovládacích prvkoch a funkciách na Vašom webe  

Jazyková podoba textov, ktoré vložíte do Vašej web stránky, sa týmto nezmení.

 


 

Prihlasovací formulár

V zaškrtávacom políčku potvrďte Vaše prianie mať - alebo nemať - na web stránke možnosť prihlásenia sa. Pokiaľ si vyberiete možnosť prihlásenia sa, v ľavom stĺpci webu sa zobrazí prihlasovací formulár:

 

Tento spôsob umožní jednoduché prihlásenie sa do administrácie web stránky priamo z Vášho webu. Prihlásenie môžu využiť administrátori ale i zaregistrovaní návštevníci a zákazníci. 


Zjednodušený registračný formulár

V zaškrtávacom políčku vyznačte, či sa na Vašom webe použije zjednodušený registračný formulár - alebo zostane aktívny celý registračný formulár - . Vaše prianie potom už len potvrďte stlačením tlačidla Uložiť. Pozor! Ak chcete, aby bola možná registrácia, v kolonke Povoliť registráciu pre nemôže byť nastavená možnosť Zakázané.
Návštevníkom Vášho webu sa v bočnom stĺpci zobrazí odkaz . Po kliknutí na odkaz sa zobrazí celý alebo zjednodušený registračný formulár.

Názorné ukážky:

Celý registračný formulár:


Zjednodušený registračný formulár:

 


Vyhľadávací formulár (Fulltextové vyhľadávanie)

V zaškrtávacom políčku Vyhľadávací formulár vyznačte, či chcete mať na Vašej stránke umiestnené políčko pre vyhľadávanie slov, fráz a slovných spojení - alebo nie - . Vyhľadávací formulár sa zobrazí v bočnom stĺpci webu.
Funkcia má opodstatnenie predovšetkým vtedy, ak sa na stránkach nachádza veľké množstvo informácii a obsahu.
Ukážka vyhľadávacieho formulára na webe:

 


Nákupný košík

V zaškrtávacom políčku Nákupný košík vyznačte, či sa nákupný košík bude zobrazovať v bočnom stĺpci všetkých stránok -  alebo nie - . Nákupný košík sa na webe zobrazí takto:

 

Po kliknutí naň sa zákazníkovi zobrazia informácie o všetkých produktov, ktoré má v nákupnom košíku uložené (názov, popis, cena, množstvo):
 
Zákazník má možnosť jednotlivé produkty z košíka odstrániť.