Skupiny

Správa skupín

V administrácii webu kliknite najprv na sekciu . V ľavom rámci uvidíte odkaz . Po kliknutí na odkaz sa v pravom rámci zobrazí zoznam skupín používateľov, ktoré už existujú:

Novú skupinu používateľov vytvoríte kliknutím na odkaz odkaz nová skupina. Otvorí sa formulár Vytvoriť skupinu:

Vo formulári môžete zadefinovať práva prístupu danej skupiny k Vašej webstránke:

 1. Novej skupine priraďte meno.
 2. V prípade, že budete používať e-shop, môžete skupinu zvýhodniť tým, že jej poskytnete zľavu z vybraných produktov, či služieb. Veľkosť zľavy v % vypíšte do kolonky Zľava.
 3. V kolonke Zobraziť atribúty (v dolnej časti formulára) označte jednu z možností:
  -  - danej skupine sa zobrazia ceny produktov
  alebo
  -  - danej skupine sa nezobrazia ceny produktov.
 4. Následne danej skupine priraďte systémové práva k administrácii jednotlivých sekcií. Ak na administrácii Vašej webstránky spolupracuje niekoľko jednotlivcov alebo samostatných tímov, každý z nich môže mať iný rozsah práv a každý môže mať povolený prístup k inej sekcii alebo blokom.
  Nasledujúca časť formulára sa preto týka len administrátorov webstránky. Špecifické skupiny používateľov Vašej webstránky, ako "Odberatelia noviniek e-mailom", "Registrovaní" a "Zákazníci" nemajú totiž žiadne práva k administrácii. 

V zaškrtávacích políčkach formulára môžete vyznačiť viacero možností.
Zaškrtnutím políčka  pridelíte skupine príslušné systémové právo.
Prázdne zaškrtávacie políčko  znamená, že skupina dané systémové právo nemá.

 • Stránky
  Zobraziť
  - administrátori budú môcť len prezerať jednotlivé položky menu (stránky) v ľavom rámci
  Upraviť nastavenia - administrátori budú môcť zmeniť vlastnosti stránok
  Upraviť obsah - administrátori budú môcť meniť obsah stránok
  Pridať - administrátori budú môcť pridávať nové stránky
  Odstrániť - administrátori budú môcť odstraňovať existujúce stránky
  Pozor, právo editovať stránky musíte konkrétnej skupine administrátorov prideliť aj v nastaveniach vlastností stránky, ako to znázorňuje nasledujúca ukážka:  V opačnom prípade nebude stránka pre administrátora prístupná.
 • Design
  Zobraziť
  - administrátori si budú môcť prezerať nastavenia v sekcii Design (nebudú ich môcť meniť)
 • Súbory
  Zobraziť
  - administrátori si budú môcť prezerať obsah správcu súborov
  Premenovať - administrátori budú môcť premenovať adresáre a súbory
  Vytvoriť adresár - administrátori budú môcť vytvoriť nový adresár
  Nahrať súbory - administrátori budú môcť nahrávať súbory do správcu súborov
  Odstrániť - administrátori budú môcť odstraňovať adresáre a súbory
 • Hlavné nastavenia
  Upraviť
  - administrátori budú môcť meniť hlavné nastavenia
 • Používatelia a Skupiny
  Zobraziť - administrátori si budú môcť prezerať zoznam používateľov/zoznam skupín a informácie o používateľoch/skupinách
  Upraviť - administrátori budú môcť upravovať údaje o používateľoch/skupinách
  Pridať- administrátori budú môcť pridávať nových používateľov/skupiny
  Odstrániť - administrátori budú môcť odstraňovať používateľov/skupiny
  Pozor! ak pridelíte určitej skupine administrátorov právo na upravovanie údajov o používateľoch a skupinách, budú môcť administrátori upravovať aj práva svojej vlastnej skupiny. 
 • Práva k blokom
  Zaškrtnutím políčka dáte administrátorom právo pracovať s príslušným blokom.  

Nakoniec potvrďte údaje kliknutím na tlačidlo tlačidlo vytvoriť.

Rozsah systémových práv sa odzrkadlí aj v grafickej stránke redakčného systému Flox. Pri obmedzených právach sa niektoré funkcie nezobrazia, ako to vidíte v nasledujúcej ukážke:

Stránky v modrom písme je možné editovať ale stránky v čiernom písme nie sú dostupné pre aktuálne prihláseného používateľa.