Objednávky

Archív objednávok

Do archívu objednávok sa dostanete v administrácii webu kliknutím na sekciu  v hornom menu. V ľavom rámci uvidíte odkaz . Po kliknutí na odkaz sa otvorí archív objednávok. V archíve objednávok môžete:  

Vyhľadávanie objednávok:

V hornej časti pravého rámca sa zobrazí vyhľadávanie:

Vyhľadávací formulár Vám slúži na uľahčenie hľadania konkrétnej objednávky. Tu môžete vyhľadávať podľa:

 • čísla objednávky
 • stavu objednávky: čaká na vybavenie, vybavuje sa, vybavená, expedovaná, storno, reklamácia alebo všetky
 • mena zákazníka
 • dátumu

Stačí vyplniť kolonky, podľa ktorých chcete vyhľadávať, a kliknúť na tlačidlo Hľadať.

Prezeranie údajov o zákazníkovi a objednávke:

Pod vyhľadávaním sa zoraďujú všetky objednávky tak, že posledná odoslaná objednávka je na prvom mieste. Pri každej objednávke je uvedené:

 • číslo objednávky
 • meno zákazníka
 • stav objednávky
 • celková suma objednávky
 • dátum a čas odoslania objednávky
 • červený krížik , ktorým môžete objednávku odstrániť

Po kliknutí na meno zákazníka sa zobrazí Detail zákazníka s údajmi, ktoré vyplnil v objednávkovom formulári, a základnými informáciami o objednávkach zákazníka:

Zmena stavu objednávky:

Po kliknutí na číslo objednávky sa zobrazí podrobnejší rozpis objednávky a história objednávky:

Tu môžete vyplniť údaje k objednávke:  

 1. V kolonke Stav nastavte zmenu stavu objednávky výberom z ponuky:

   
 2. Ak chcete, aby bola zákazníkovi odoslaná e-mailová správa o zmene stavu objednávky, vyznačte to v zaškrtávacom políčku Správa zákazníkovi - . Zákazníkovi bude odoslaná e-mailová správa s nasledujúcim znením: "Vaša objednávka č. ... zmenila stav na: ".........". Číslo objednávky a stav objednávky sa vyplní automaticky.
  Pozor! E-mailová správa o zmene stavu objednávky nie je totožná s e-mailovou správou o objednávke. Správa o objednávke sa odošle zákazníkovi automaticky po zaslaní objednávkového formulára, pokiaľ v ňom zákazník vyplní svoju e-mailovú adresu.
 3. Ak chcete, aby sa spolu s e-mailovou správou o zmene stavu objednávky odoslal aj nejaký ďalší komentár, vyznačte to v zaškrtávacom políčku vrátane komentára - .  Znenie komentára potom vypíšte do kolonky Komentár.
  (Pozn.: Ak chcete, aby sa vo všetkých správach  zobrazil aj "podpis Vašej firmy", ktorý sa bude stále opakovať, vstúpte do záložky Vlastnosti bloku v bloku Produkty a vypíšte znenie "Vášho podpisu" do kolonky Podpis komentára e-mailu zákazníkovi pri zmene stavu objednávky.) 
 4. V časti História objednávky sa zobrazia informácie o všetkých e-mailových správach, ktoré boli zákazníkovi odoslané v súvislosti s jeho objednávkou. Na tomto mieste sú uvedené nasledujúce údaje:
  - dátum a čas odoslania správy
  - informácia o odoslaní správy (neodoslaná , odoslaná )
  - aktuálny stav objednávky pri odosielaní správy
  - komentár k správe

V prípade našej názornej ukážky bola zákazníkovi odoslaná správa:

 • pri zmene stavu objednávky na "Čaká na zaplatenie". Znenie správy bolo nasledovné: Vaša objednávky č. 7116 zmenila stav na: "Čaká na zaplatenie".  
 • pri zmene stavu objednávky na "Expedovaná". Znenie správy bolo nasledovné: "Vaša objednávka č. 7116 zmenila stav na: "Expedovaná". Tovar buede dodaný v priebehu najbližších 2 dní."

Úprava údajov o zákazníkovi:

Ak chcete upraviť údaje o zákazníkovi, kliknite najprv na meno zákazníka. Otvorí sa Detail zákazníka, v ktorom kliknite na odkaz . Otvorí sa formulár Upraviť zákazníka:

Tu môžete meniť údaje o zákazníkovi. Tieto údaje bude môcť zmeniť aj prihlásený zákazník prostredníctvom odkazu Môj účet.

 1. V kolonke Skupina môžete vybrať z ponuky:
  - Registrovaní
  - Odberatelia noviniek e-mailom
  - Zákazníci
  - Administrators
  V ponuke sa okrem toho objavia aj ostatné skupiny používateľov, ktoré ste vytvorili v sekcii Nastavenia.
  Podrobnejší návod na vytvorenie skupiny používateľov nájdete na stránke Používatelia
 2. V druhej kolonke môžete zmeniť používateľské meno zákazníka.
 3. V tretej a štvrtej kolonke môžete zmeniť heslo zákazníka. Ak nechcete heslo zmeniť, nechajte kolonky prázdne.

Po vyplnení základných údajov môžete vyplniť ďalšie údaje, ktoré Vám uľahčia orientáciu v údajoch zákazníkov, ak si vediete obchodnú agendu v systéme FiremnaStranka.sk. 

 1. V odseku Dodacia adresa zákazníka môžete zmeniť:
  - meno a priezvisko zákazníka
  adresu zákazníka
  - telefón, fax, e-mail zákazníka
  - adresu web stránky zákazníka
  - spôsob dodania tovaru zákazníkovi
 2. V odseku Fakturačná adresa môžete zmeniť:
  - meno, priezvisko a pozíciu zákazníka vo firme
  - meno a adresu firmy
  - IČO, DIČ a IČ DPH firmy
 3. Ďalej možete zmeniť:
  - údaje v kolonke Poznámky
  - stav kreditov zákazníka
  Podrobnejšie informácie o kreditoch nájdete na stránke Kredity a nákup za kredity.  
  - zľavu zákazníkovi. Ak je zákazník zároveň členom konkrétnej skupiny používateľov, individuálna zľava pre zákazníka, ktorú nastavíte v tomto formulári, bude uprednostnená pred skupinovou zľavou.
  Podrobnejšie informácie o zľavách nájdete na stránke Akcie a zľavy.
  Návod na nastavenie zľavy pre skupinu používateľov nájdete na stránke Skupiny
 4. V zaškrtávacom políčku Posielať novinky e-mailom zvoľte jednu z možností:
  -  - zákazníkovi budú zasielané novinky e-mailom
  alebo
  -   - zákazníkovi nebudú zasielané novinky e-mailom.
 5. V zaškrtávacom políčku Aktívny zvoľte jednu z možností:
   - zákazník sa bude môcť prihlásiť
  alebo
  -   - zákazník sa nebude môcť prihlásiť. 


Nakoniec potvrďte údaje kliknutím na tlačidlo Uložiť!

Pridelenie objednávky zákazníkovi:

Ak chcete objednávku prideliť zákazníkovi, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite najprv na číslo objednávky. Zobrazia sa podrobnosti o objednávke.
 2. Kliknite na odkaz . Zobrazí sa ponuka, z ktorej vyberte meno požadovaného zákazníka.
 3. Nakoniec kliknite na tlačidlo OK.

Export archívu objednávok do Microsoft Excel

Jednoducho kliknite na tlačidlo Export a uložte súbor: