Zákazníci 

Správa zákazníkov

Do zoznamu zákazníkov sa dostanete v administrácii webu kliknutím na sekciu  v hornom menu. V ľavom rámci uvidíte odkaz . Po kliknutí na odkaz sa otvorí zoznam zákazníkov. V zozname zákazníkov môžete:

Vyhľadávanie zákazníkov:

V hornej časti pravého rámca sa zobrazí vyhľadávanie:

Vyhľadávací formulár Vám slúži na uľahčenie hľadania Vašich zákazníkov, ktorých môže byť naozaj veľa. Tu môžete vyhľadať konkrétneho zákazníka podľa:

 • mena 
 • e-mailu 
 • skupiny 
 • IČO 

Stačí vyplniť kolonky, podľa ktorých chcete vyhľadávať, a kliknúť na tlačidlo Hľadať!.

Prezeranie údajov o zákazníkovi a objednávke:

Pod vyhľadávaním sa nachádza zoznam zákazníkov. Pri každom zákazníkovi je uvedené:

 • meno 
 • dátum a čas registrácie 
 • červený krížik , ktorým môžete zákazníka zmazať

Po kliknutí na meno zákazníka sa zobrazí Detail zákazníka s údajmi, ktoré vyplnil v objednávkovom formulári, a základnými informáciami o jeho objednávke:

Zmena stavu objednávky:

Po kliknutí na číslo objednávky sa zobrazí podrobnejší rozpis objednávky a história objednávky:

V časti Zmena stavu objednávky môžete vyplniť údaje k objednávke:  

 1. V kolonke Stav nastavte zmenu stavu objednávky výberom z ponuky:

   
 2. Ak chcete, aby bola zákazníkovi odoslaná e-mailová správa o zmene stavu objednávky, vyznačte to v políčku Správa zákazníkovi - . Zákazníkovi bude odoslaná e-mailová správa s nasledujúcim znením: "Vaša objednávka č. ... zmenila stav na: ".........". Číslo objednávky a stav objednávky sa automaticky vyplní podľa údajov konkrétnej objednávky.
  Pozor! E-mailová správa o zmene stavu objednávky nie je totožná s e-mailovou správou o objednávke. Správa o objednávke sa odošle zákazníkovi automaticky po zaslaní objednávkového formulára, pokiaľ v ňom zákazník vyplní svoju e-mailovú adresu.
 3. Ak chcete, aby sa spolu s e-mailovou správou o zmene stavu objednávky odoslal aj nejaký ďalší komentár, vyznačte to v zaškrtávacom políčku vrátane komentára - .  Znenie komentára potom vypíšte do kolonky Komentár.
  (Pozn.: Ak chcete, aby sa vo všetkých správach  zobrazil aj "podpis Vašej firmy", ktorý sa bude stále opakovať, vstúpte do záložky Vlastnosti bloku v bloku Produkty a vypíšte znenie "Vášho podpisu" do kolonky Podpis komentára e-mailu zákazníkovi pri zmene stavu objednávky.) 
 4. V časti História objednávky sa zobrazia informácie o všetkých e-mailových správach, ktoré boli zákazníkovi odoslané v súvislosti s jeho objednávkou. Na tomto mieste sú uvedené nasledujúce údaje:
  - dátum a čas odoslania správy
  - informácia o odoslaní správy (neodoslaná , odoslaná )
  - aktuálny stav objednávky pri odosielaní správy
  - komentár k správe
  V prípade našej názornej ukážky bola zákazníkovi odoslaná správa pri zmene stavu objednávky na "Expedovaná". Znenie správy bolo nasledovné: Vaša objednávka č. 7108 zmenila stav na: "Expedovaná". Správa bola odoslaná bez ďalšieho komentára.
  Správa o stave objednávky "Čaká na vybavenie" odoslaná nebola.

V prípade našej názornej ukážky bola zákazníkovi odoslaná správa:

 • pri zmene stavu objednávky na "Čaká na zaplatenie". Znenie správy bolo nasledovné: Vaša objednávky č. 7116 zmenila stav na: "Čaká na zaplatenie".
 • pri zmene stavu objednávky na "Expedovaná". Znenie správy bolo nasledovné: "Vaša objednávka č. 7116 zmenila stav na: "Expedovaná". Tovar buede dodaný v priebehu najbližších 2 dní."

Vloženie údajov o zákazníkovi a upravenie údajov o zákazníkovi:

Ak chcete vložiť údaje o novom zákazníkovi, kliknite na odkaz . Otvorí sa formulár Nový zákazník:

Vo formulári vyplňte potrebné údaje. Tieto údaje si neskôr bude môcť každý zákazník zmeniť prostredníctvom odkazu Môj účet po prihlásení.

 1. V kolonke Skupina vyberte z ponuky:
  - Registrovaní
  - Odberatelia noviniek e-mailom
  - Zákazníci
  - Administrators
  V ponuke sa okrem toho objavia aj ostatné skupiny používateľov, ktoré ste vytvorili v sekcii Nastavenia. (Podrobnejší návod na vytvorenie skupiny používateľov nájdete na stránke Používatelia.)  
 2. V druhej kolonke vypíšte používateľské meno zákazníka.
 3. V tretej a štvrtej kolonke zadajte heslo zákazníka.

Po vyplnení základných údajov môžete vyplniť ďalšie údaje, ktoré Vám uľahčia orientáciu v údajoch zákazníkov, ak si vediete obchodnú agendu v systéme FiremnaStranka.sk. 

 1. V odseku Dodacia adresa zákazníka vyplňte:
  - meno a priezvisko zákazníka
  adresu zákazníka
  - telefón, fax, e-mail zákazníka
  - adresu web stránky zákazníka
  - spôsob dodania tovaru zákazníkovi
 2. V odseku Fakturačná adresa vyplňte:
  - meno, priezvisko a pozíciu zákazníka vo firme
  - meno a adresu firmy
  - IČO, DIČ a IČ DPH firmy
 3. Vyplňte údaje v kolonke Poznámky
 4. Zákazníka môžete za jeho predchádzajúce nákupy odmeniť tým, že mu poskytnete kredity alebo zľavu. V tomto prípade vyplňte kolonky:
  - kredity
  Podrobnejšie informácie o kreditoch nájdete na stránke Kredity a nákup za kredity
  - zľavu používateľovi. Ak je zákazník zároveň členom konkrétnej skupiny používateľov, individuálna zľava pre zákazníka, ktorú nastavíte v tomto formulári, bude uprednostnená pred skupinovou zľavou.
  Podrobnejšie informácie o zľavách nájdete na stránke Akcie a zľavy.
  Návod na nastavenie zľavy pre skupinu používateľov nájdete na stránke Skupiny
 5. V zaškrtávacom políčku Posielať novinky e-mailom zvoľte jednu z možností:
   - zákazníkovi budú zasielané novinky e-mailom
  alebo
  -   - zákazníkovi nebudú zasielané novinky e-mailom.
 6. V zaškrtávacom políčku Aktívny zvoľte jednu z možností:
   - zákazník sa bude môcť prihlásiť
  alebo
   - zákazník sa nebude môcť prihlásiť. 

Nakoniec potvrďte údaje kliknutím na tlačidlo Uložiť!

Ak chcete upraviť údaje o zákazníkovi, kliknite najprv na meno zákazníka. Otvorí sa Detail zákazníka , v ktorom kliknite na odkaz . Otvorí sa podobný formulá, v ktorom môžete meniť údaje.

Pridelenie objednávky zákazníkovi:

Ak chcete objednávku prideliť zákazníkovi, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite najprv na meno zákazníka. Zobrazí sa Detail zákazníka.
 2. Kliknite na číslo objednávky. Zobrazia sa podrobnosti o objednávke.
 3. Kliknite na odkaz . Zobrazí sa ponuka, z ktorej vyberte meno požadovaného zákazníka.
 4. Nakoniec kliknite na tlačidlo OK.

Export správy zákazníkov do Microsoft Excel

Jednoducho kliknite na ikonku vpravo dolu a uložte súbor.