Blok Anketa

Blok Anketa použite na vytvorenie ankety s jednou otázkou. Ak chcete v ankete položiť viac otázok, použite Formulár

Anketu vytvoríte nasledovne:

  1. Vytvorte nový blok Anketa alebo kliknite na už existujúci blok. Návod na vytvorenie nového bloku nájdete v odstavci Vytvorenie nového bloku (stránka Bloky na stránke a Nový blok).
    Ukážka vytvoreného bloku Anketa:


  2. Do prvej kolonky vpíšte znenie otázky a do ostatných koloniek znenie jednotlivých odpovedí. Počet odpovedí na jednu otázku je ľubovoľný. Nové polia sa pridávajú automaticky po vyplnení predvolených šiestich polí a po kliknutí na tlačidlo Uložiť.
  3. V kolonke Možnosť odpovedať znovu nastavte čas, po ulpynutí ktorého budú môcť používatelia Vašej web stránky opäť hlasovať. Ak nechcete, aby bolo možné opakované hlasovanie, nechajte kolonku prázdnu. 
  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť!

Ako sa anketa zobrazí na webe?

V administrácii sme vytvorili jednoduchú anketu s otázkou: "Ako hodnotíte naše služby?"
Do jednotlivých koloniek na odpoveď sme vypísali:
Odpoveď 1: výborné
Odpoveď 2: veľmi dobré
Odpoveď 3: dobré
Odpoveď 4: uspokojivé
Odpoveď 5: neuspokojivé

Na webe sa anketa zobrazí nasledovne:

 

Návštevník web stránky označí vybranú odpoveď a klikne na tlačidlo Hlasovať!, čím sa jeho hlasovanie odošle. Výsledky hlasovania sa zobrazia po kliknutí na odkaz Pozrieť výsledky nasledovne:

Pri každej odpovedi bude znázornený percentuálny podiel odpovedí na jednotlivé otázky a v dolnej časti bude uvedený celkový počet hlasujúcich. V administrácii máte možnosť upravovať počet odpovedí na otázky.