Blok Formulár

V bloku Formulár môžete:

Vytvorenie a editácia formulára:

 1. Vytvorte nový blok Formulár alebo kliknite na už existujúci blok. Návod na vytvorenie nového bloku nájdete v odstavci Vytvorenie nového bloku (stránka Bloky na stránke a Nový blok).
  Ukážka vytvoreného bloku Formulár:

   
 2. Formulár sa skladá z viacerých polí. Jednotlivé polia pridávajte kliknutím na odkaz . Po kliknutí na odkaz sa otvorí formulár Upraviť pole:

   
 3. Do prvej kolonky vpíšte názov poľa.
 4. V druhej kolonke vyberte z ponuky typ poľa.
 5. V tretej kolonke určite, či má byť pole vložené na koniec alebo na začiatok v poradí všetkých polí.
 6. Údaje potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť! Ak si neželáte údaje uložiť, kliknite na tlačidlo Zavrieť
 7. Vytvorené polia sa zobrazia v záložke Formulár. Tu pokračujte v podrobnejšej administrácii jednotlivých polí podľa nasledujúceho návodu.

Editácia jednotlivých polí formulára:

Do formulára môžete vložiť tieto typy poľa:
 

 • Záhlavie
 • Krátky text (Textfield)
 • Dlhý text (Textarea)
 • Výberové menu (Select)
 • Zaškrtávacie políčko (Checkbox)
 • Radio button

Do administrácie jednotlivých polí sa dostanete kliknutím na názov poľa alebo jeho ikonku. Po kliknutí sa otvorí formulár Upraviť pole, v ktorom vypíšte potrebné údaje.

Záhlavie
Záhlavie je vlastne nadpis formulára. Nevyžaduje ďalšiu podrobnejšiu editáciu, ale vo formulári môžete zmeniť názov a typ poľa.

Krátky text (Textfield) a Dlhý text (Textarea)
Krátky text použite na zadanie mena a priezviska, telefónneho čísla a pod.
Dlhý text použite v prípade dlhších textov, napr. adresy, doplnkových informácií, odkazu návštevníkov webu a pod.

Editácia:

 1. V prvých dvoch kolonkách môžete zmeniť názov a typ poľa.
 2. Do tretej kolonky môžete vpísať štandardný text, ktorý sa zobrazí návštevníkom Vášho webu.
 3. V kolonke Povinné pole zvoľte jednu z možností:
  - Nie - návštevník Vášho webu nemusí dané pole vyplniť
  - Ano - návštevník Vášho webu musí dané pole vyplniť, inak nebude jeho formulár odoslaný (návštevník bude upozornený na neúplné vyplnenie formulára). Dané pole bude pre návštevníkov Vášho webu označené hviezdičkou. Pozor! Pokiaľ ste do tretej kolonky vpísali štandardný text, formulár bude odoslaný aj v tom prípade, že návštevník dané pole nevyplní.  

Výberové menu (Select)

Výberové menu slúži na výber z viacerých možností, napr. výber spôsobu platby alebo výber z rôznych jazykových kurzov a pod. Návštevníkovi webu sa po kliknutí rozbalí ponuka s možnosťami.

Editácia:

 1. V prvých dvoch kolonkách môžete zmeniť názov a typ poľa.
 2. Do nasledujúcich koloniek vpisujete znenie jednotlivých možností výberového menu. Pokiaľ Vám počet koloniek nestačí, kliknite na tlačidlo Uložiť, ešte raz vstúpte do administrácie poľa kliknutím na jeho názov (alebo ikonku) a v novootvorenom formulári sa pridajú nové kolonky.
 3. V kolonke Povinné pole zvoľte jednu z možností:
  - Nie - návštevník Vášho webu nemusí dané pole vyplniť
  - Ano - návštevník Vášho webu musí dané pole vyplniť, inak nebude jeho formulár odoslaný (používateľ bude upozornený na neúplné vyplnenie formulára). Dané pole bude pre používateľov Vášho webu označené hviezdičkou.

Zaškrtávacie políčko (Checkbox)

Ukážka:

a Radio button

Ukážka:

Zašktrávacie políčko a radio button slúžia takisto na výber z viacerých možností. Ich výhoda oproti výberovému menu spočíva v tom, že návštevník webu vidí naraz všetky výberové možnosti. V zaškrtávacom políčku môže návštevník webu označiť viacero možností naraz, kým v radio button je možné označiť len 1 možnosť.

Editácia:

 1. V prvých dvoch kolonkách môžete zmeniť názov a typ poľa.
 2. Do nasledujúcich koloniek vpisujete znenie jednotlivých možností zaškrtávacieho políčka alebo radio button. Pokiaľ Vám počet koloniek nestačí, kliknite na tlačidlo Uložiť, ešte raz vstúpte do administrácie poľa kliknutím na jeho názov (alebo ikonku) a v novootvorenom formulári sa pridajú nové kolonky.
 3. Do kolonky Separátor vpíšte znak, ktorý bude jednotlivé možnosti zaškrtávacieho políčka alebo radio button oddeľovať (pomlčka, čiarka, lomítko a pod.). Ak chcete, aby sa polia zobrazovali pod sebou (a nie vedľa seba) do kolonky vpíšte tento separátor: <br /> (medzi znakmi br a / musí byť medzera). Pokiaľ si neželáte žiadny separátor, nechajte kolonku prázdnu.
 4. V kolonke Povinné pole zvoľe jednu z možností:
  - Nie - návštevník Vášho webu nemusí dané pole vyplniť
  - Ano - návštevník Vášho webu musí dané pole vyplniť, inak nebude jeho formulár odoslaný (návštevník bude upozornený na neúplné vyplnenie formulára). Dané pole bude pre návštevníkov Vášho webu označené hviezdičkou.

Po každej administrácii poľa potvrďte údaje kliknutím na tlačidlo Uložiť Ak si údaje neželáte uložiť, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Ako sa formulár zobrazí na webe?

Nakoniec si ukážeme, ako sa konkrétny formulár zobrazí na webe.
V záložke Formulár sme vytvorili tieto polia:

Na webe sa formulár zobrazil v tejto podobe:

Zmena poradia polí:

Polia sa zoraďujú v záložke Formulár v takom poradí, v akom boli uložené v administrácii webu. V tom istom poradí sa zobrazujú aj návštevníkom Vášho webu. Po kliknutí na modrú šípku vedľa príslušného poľa , sa určené pole posunie o jeden krok hore alebo dolu. V posúvaní pokračujete, až kým sa pole nedostane na Vami požadované miesto.

Odstránenie poľa:

Pozor! Pri odstraňovaní akéhokoľvek objektu buďte nanajvýš opatrní, aby ste nestratili dôležité dáta.
Kliknite na červený krížik vedľa príslušného poľa. Otvorí sa nové okno, ktoré od Vás bude žiadať potvrdenie zámeru odstrániť pole. Kliknite na tlačidlo OK. Ak nechcete pole odstrániť, kliknite na tlačidlo Zrušiť (Cancel).

Nastavenie spôsobu prijímania odoslaných formulárov:

Kliknite na záložku Vlastnosti bloku: 

Vyplňte potrebné údaje:

E-mail na
Do kolonky vypíšte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú odosielať vyplnené formuláre návštevníkov Vášho webu.

Predmet e-mailu
Do kolonky vypíšte predmet e-mailu, napr. "Prihláška na jazykový kurz".
Predmet e-mailu je dôležitý, ak používate v rámci webu viac formulárov. Umožní Vám efektívne triedenie e-mailov.

Správa, ktorá sa ukáže po odoslaní formulára 
Do kolonky vypíšte znenie správy, ktorá sa návštevníkom Vášho webu zobrazí po odoslaní formulára. 

Počet odoslaní uložených v archíve 
Do kolonky vypíšte počet odoslaní, ktoré budú uložené v archíve odoslaných formulárov.

Údaje potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť!

Prezeranie a editácia prijatých formulárov:

Vyplnené formuláre, ktoré odošlú návštevníci Vášho webu, sa zobrazia:
 

 • na e-mailovej adrese, ktorú ste vyplnili v záložke Vlastnosti bloku
 • v administrácii Vášho webu v záložke Archív odoslaných

Po kliknutí na záložku Archív odoslaných sa zobrazí zoznam odoslaných formulárov:

Kliknutím na názov odoslaného formulára alebo jeho ikonku sa zobrazia údaje o ňom:

 • ID - identifikátor, ktorý označuje poradie odoslaného formulára v rámci všetkých formulárov na celej Vašej web stránke
 • Dátum a čas odoslania
 • Meno používateľa - zobrazí sa len v prípade, že formulár odoslal prihlásený používateľ
 • Údaje, ktoré odosielateľ vyplnil vo formulári

Ak si želáte vrátiť sa späť do zoznamu odoslaných formulárov, kliknite na tlačidlo Späť.
Ak si želáte zmazať záznam o odoslanom formulári, kliknite na tlačidlo Odstrániť. Otvorí sa nové okno, ktoré od Vás bude žiadať potvrdenie zámeru zmazať záznam o odoslanom formulári. Kliknite na tlačidlo OK.