Blok Nadpis

Nadpis vytvorte nasledovne:

  1. Vytvorte nový blok Nadpis alebo kliknite na už existujúci blok. Návod na vytvorenie nového bloku nájdete v odstavci Vytvorenie nového bloku (stránka Bloky na stránke a Nový blok).
    Ukážka vytvoreného bloku Nadpis:

     
  2. Do kolonky, ktorá sa otvorí, vpíšte znenie nového nadpisu.
  3. Nový nadpis potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť! Ak znenie nadpisu nechcete uložiť, kliknite na tlačidlo  Storno.