Blok Presmerovanie

Postupujte nasledovne:

  1. Vytvorte stránku, ktorá má byť presmerovaná. Návod na vytvorenie novej stránky nájdete na stránke Vkladanie a správa položiek menu. Prečítajte si body 1 - 4 v odstavci Vytvorenie novej stránky a pokračujte v tomto návode.  
  2. V kolonke Funkcia stránky zvoľte ako hlavný blok Presmerovanie. Kliknite na tlačidlo Vyvoriť.
  3. Otvorí sa formulár, v ktorom uskutočníte presmerovanie:


  4. Ak chcete urobiť presmerovanie na inú stránku Vášho webu, použite kolonku Presmerovať na stránku Floxa. Otvorte ponuku a označte v štruktúre Vášho webu danú stránku.
    Ak chcete urobiť presmerovanie na stránku iného webu, najprv skopírujte URL (teda webovú adresu) danej stránky. Tú potom nakopírujte do kolonky Alebo presmerovať na URL.
  5. V zaškrtávacom políčku Nové okno zadajte, či sa presmerovanie bude zobrazovať v novom okne - alebo nie -
  6. Potvrďte údaje kliknutím na tlačidlo Uložiť! Ak nechcete údaje uložiť, kliknite na tlačidlo Storno.

Pozor! Na stránku, kde ste presmerovanie použili, už nemá zmysel vkladať iné bloky. Tie sa na Vašom webe nikdy nezobrazia, pretože pri otvorení danej stránky dôjde vždy k presmerovaniu na inú stránku.