Bloky na stránke a Nový blok

Otvorte existujúcu stránku alebo vytvorte novú stránku (Návod nájdete na stránke Vkladanie a správa položiek menu.) Po otvorení existujúcej stránky alebo po vytvorení novej stránky uvidíte v hornej časti pravého rámca odkaz . Po kliknutí na odkaz sa zobrazia všetky bloky danej stránky.

S blokmi môžete vykonávať nasledujúce úkony:

Vytvorenie nového bloku:

  1. Kliknite najprv na odkaz .
  2. Kliknite na odkaz odkaz pre vlozenie noveho bloku.
  3. Otvorí sa ponuka Vloženie ďalšieho bloku s ikonkami všetkých typov bloku:

     
  4. Vyberte požadovaný typ bloku a kliknite naň. 
  5. Svoj zámer potvrďte kliknutím na tlačidlo Vložiť.
  6. V pravom rámci sa otvorí nový blok, ktorý ste si zvolili. Nový blok je automaticky zaradený na posledné miesto v poradí blokov.

Otvorenie a prezeranie blokov

Po kliknutí na názov stránky v ľavom rámci sa v pravom rámci zobrazia všetky bloky, ktoré daná stránka obsahuje:

Blok otvoríte jednoducho kliknutím na jeho názov alebo ikonku. Ak je na stránke len jeden blok, otvorí sa priamo tento blok. 

Zmena poradia bloku:

Na zmenu poradia bloku použite modré šípky v pravej časti bloku . Kliknutím na šípku sa príslušný blok posunie o jeden krok hore alebo dolu. Pokračujte dovtedy, kým sa daný blok nedostane na Vami požadované miesto.

Odstránenie bloku:

Pozor! Pri odstraňovaní akéhokoľvek objektu buďte nanajvýš opatrní, aby ste nestratili dôležité dáta.
Na odstránenie bloku použite červený krížik v pravej časti bloku . Kliknite na červený krížik vedľa príslušného bloku. Otvorí sa nové okno, ktoré od Vás bude žiadať potvrdenie zámeru odstrániť blok. Kliknite na tlačidlo OK. Ak nechcete blok odtrániť, kliknite na tlačidlo Zrušiť (Cancel).

 Zmena viditeľnosti bloku:

Ak chcete, aby určitý blok nebol viditeľný pre návštevníkov Vášho webu, ale aby bol zároveň viditeľný pre Vás v administrácii webu, kliknite na ikonku tlačítko na zneviditelnenie bloku v pravej časti bloku. Otvorí sa nové okno, ktoré od Vás bude žiadať potvrdenie zámeru daný blok skryť. Kliknite na tlačidlo OK. Týmto úkonom je blok skrytý a ikonka v pravej časti bloku sa zmení na ikona skrytého bloku.
Ak chcete, aby bol blok opäť viditeľný, kliknite na ikonku ikona skrytého bloku. Otvorí sa nové okno, ktoré od Vás bude žiadať potvrdenie zámeru urobiť daný blok viditeľným. Kliknite na tlačidlo OK. Týmto úkonom je blok opäť viditeľný a ikonka v pravej časti bloku sa zmení na ikona viditelnosti bloku

Umiestnenie obsahu bloku na webe:

Umiestnenie obsahu bloku na webe zadajte v pravej časti bloku. V kolonke Stĺpec webu vyberte z ponuky jednu z možností:

- Hlavný - obsah sa zobrazí v hlavnej časti stránky
- Bočný (vľavo alebo vpravo) - obsah sa zobrazí v bočnom stĺpci stránky
- Všetky bočné (vľavo alebo vpravo) - obsah sa zobrazí v bočnom stĺpci všetkých stránok webu

O práci s jednotlivými typmi blokov sa dozviete viac na stránkach: