Blok Textový editor

Vkladanie a editácia hypertextových odkazov

Hypertextové odkazy (hyperlinky) umožňujú rýchly presun z jednej stránky na inú stránku so súvisiacim obsahom alebo na akýkoľvek súbor. Výhody rýchleho presunu si môžete overiť aj v tomto návode, kde sú hyperlinky použité na viacerých miestach.
V obsahu Vášho webu sa hypertextový odkaz prejaví podčiarknutím textu. Pri nastavení kurzora na hypertextový odkaz sa objaví štandardná značka kurzor ruka, ktorá signalizuje, že z daného objektu (textu alebo obrázku) smeruje hyperlinka. Potom stačí už len kliknúť na hypertextový odkaz a na obrazovke sa objaví nová stránka alebo súbor, na ktorý ste odkázali. Hypertextové odkazy sa dajú vytvoriť z textu alebo z obrázku. Ak chcete vytvoriť hyperlinku z obrázku, musíte ho do textového editora vložiť pomocou ikonky Vložiť/zmeniť obrázok  (Návod je na stránke Textový editor - Vkladanie a editácia obrázkov.) Z obrázkov vložených cez záložku Obrázky nie je možné vytvoriť hyperlinku.

V textovom editore môžete:

Vytvorenie hypertextového odkaz na inú stránku Vášho webu:

 

 1. V textovom editore vyznačte myšou text (alebo kliknite na obrázok), ktorý má byť hypertextovým odkazom.
 2. Kliknite na ikonku Insert/Edit FLOX link tlačítko pre zvolenie odkazu v rámci vlastného webu.
 3. Otvorí sa formulár Insert internal link, v ktorom sa znázorní celá štruktúra Vášho webu. Vyberte názov stránky, na ktorú chcete odkázať, a kliknite naň. Výber potvrďte kliknutím na tlačidlo OK. Ak nechte hyperlinku vytvoriť, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

 4. Vyznačený úsek textu v textovom editore zmení farbu a bude podčiarknutý. Týmto je hyperlinka vytvorená.
 5. Nakoniec kliknite na tlačidlo Uložiť v textovom editore! Ak si neželáte zmeny uložiť, kliknite na tlačidlo Storno.  

Vytvorenie hypertextového odkazu na stránku iného webu, ako je Váš:

 

 1. Najprv skopírujte URL stránky (teda webovú adresu), na ktorú chcete odkázať.
 2. V textovom editore vyznačte myšou text (alebo kliknite na obrázok), ktorý má byť hypertextovým odkazom.
 3. Kliknite na ikonku Vložiť/zmeniť odkaz tlačítko vložiť alebo zmeniť odkaz. Otvorí sa formulár Odkaz:

 4. V kolonke Typ odkazu nechajte prednastavené URL.
 5. V kolonke Protokol nechajte prednastavené http://.
 6. Do kolonky URL nakopírujte URL stránky, na ktorú chcete odkázať (už bez http://).
 7. Kliknite na záložku Cieľ. Nastavte podobu, v akej sa bude otvárať stránka, na ktorú smeruje odkaz:  Odporúčame nastaviť "vyskakovacie okno" a zaškrtnúť prvých šesť vlastností. Tie umožnia rovnakú manipuláciu s vyskakovacím oknom ako s hlavným oknom.
 8. Záložka Rozšírené je určená pre skúsenejších užívateľov, ktorý chcú upraviť svoj odkaz do väčších podrobností.
 9. Kliknite na tlačidlo OK. Ak si neželáte uložiť hyperlinku, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
 10. Vyznačený úsek textu v textovom editore zmení farbu a bude podčiarknutý. Týmto je hyperlinka vytvorená.
 11. Nakoniec kliknite na tlačidlo Uložiť v textovom editore! Ak si neželáte zmeny uložiť, kliknite na tlačidlo Storno

Vytvorenie hypertextového odkazu na súbor (napr. cenník):

 

 1. Súbor, na ktorý chcete odkázať, musí byť predtým nahraný do Správcu súborov v sekcii Súbory. Návod nájdete na stránke Moje súbory
 2. V textovom editore vyznačte myšou text (alebo kliknite na obrázok), ktorý má byť hypertextovým odkazom.
 3. Kliknite na ikonku Vložiť/zmeniť odkaz vložiť zmeniť odkaz. Otvorí sa formulár Odkaz:

 4. V kolonke Protokol nastavte <iný>. Potom kliknite na tlačidlo Prechádzať server. 
 5. Počkajte, kým sa načítajú Moje súbory. Kliknite na adresár, v ktorom sa daný súbor nachádza. Potom kliknite priamo na súbor alebo na ikonku vložiť obrázok.
 6. V kolonke URL sa zobrazí cesta k súboru.
 7. Kliknite na tlačidlo OK. Ak si neželáte uložiť hyperlinku, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
 8. Vyznačený úsek textu v textovom editore zmení farbu a bude podčiarknutý. Týmto je hyperlinka vytvorená. 
 9. Nakoniec kliknite na tlačidlo Uložiť v textovom editore! Ak si neželáte zmeny uložiť, kliknite na tlačidlo Storno

Funkčnosť vytvorených hypertextových odkazov si vždy overte priamo na svojom webe. 
Pozor! Ak zmeníte URL identifikátor na stránke, na ktorú nadväzujú hyperlinky, zeditujte nanovo aj všetky hyperlinky, pretože tieto budú po zmene neplatné.

Odstránenie hypertextového odkazu

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na text (obrázok), z ktorého je vytvorený hypertextový odkaz. 
 2. Otvorí sa ponuka:

 3. Kliknite na možnosť Odstrániť odkaz. Týmto je hyperlinka zrušená. Podčiarknutý farebný text sa zmení na obyčajný.