Blok Textový editor

Vkladanie a editácia obrázkov

Obrázky možno vkladať dvoma spôsobmi:

Odporúčame Vám vkladanie obrázkov cez záložku Obrázky, ktoré je jednoduchšie.

Vkladanie obrázkov pomocou ikonky Vložiť/zmeniť odkaz je zložitejšie, ale umožňuje vytvoriť z obrázka hypertextový odkaz. Jednoducho kliknite najprv na obrázok a potom na ikonky, pomocou ktorých sa hypertextové odkazy vytvárajú. Podrobnejší návod nájdete na stránke Textový editor - Vkladanie a editácia hypertextových odkazov

S vkladaním obrázkov súvisí aj vodoznak, ktorý ochráni Vaše fotografie pred zneužitím. Návod na prácu s vodoznakom nájdete na stránke Hlavné nastavenia v odseku Vodoznak.  

Vkladanie obrázkov cez záložku Obrázky:

 1. Pred vkladaním obrázka najprv uložte text kliknutím na tlačidlo Uložiť
 2. Kliknite na záložku Obrázky. Otvorí sa formulár Rozmiestnenie obrázkov:
   
 3. Vo formulári nastavte umiestnenie obrázka v texte, resp. rozmiestnenie viacerých obrázkov v texte kliknutím na vybranú možnosť.
 4. Na obrazovke sa opäť otvorí hlavné pole textového editora. Na mieste, ktoré ste si zvolili, sa objaví odkaz odkaz pre výber obrázka :  
 5. Kliknite naň a počkajte, kým sa načítajú Moje súbory:

   
 6. Ak už máte obrázok nahraný do Správcu súborov, kliknite na adresár, v ktorom sa daný obrázok nachádza. Potom kliknite priamo na obrázok alebo na ikonku tlačítko pre vloženie obrázku pri obrázku, ktorý chcete vložiť.
  (Pokiaľ ešte nie je obrázok nahraný do Správcu súborov v sekcii Súbory, musíte ho tam najprv nahrať. Návod nájdete na stránke Moje súbory.)
  Ak chcete vkladať fotografiu z Fotobanky, kliknite na odkaz  v ľavom rámci a počkajte, kým sa načíta Fotobanka voľných obrázkov do prezentácie. Potom postupujte obdobne.
 7. Na obrazovke sa opäť otvorí hlavné pole textového editora a na určenom mieste bude vložený obrázok.


 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť!
 9. Potom opäť kliknite na záložku Obrázky. Otvorí sa opäť formulár Rozmiestnenie obrázkov (ako v ukážke z bodu 2).
 10. Vo formulári nastavte Veľkosť obrázka v texte - v ponuke si vyberte jednu z prednastavených možností veľkosti.
 11. Následne nastavte funkciu Otvárať obrázky do nového okna. Postupujte nasledovne:
  - ak chcete, aby sa obrázok (po kliknutí naň) otvoril v novom okne a vo väčšom náhľade, vyberte z ponuky jednu z prednastavených veľkostí
  - ak nechcete, aby sa obrázok otváral v novom okne, kliknite na možnosť Zakázané.
 12. Nakoniec opäť kliknite na tlačidlo Uložiť! Ak nastavenia obrázka nechcete uložiť, kliknite na tlačidlo Storno.

Ak chcete obrázok v texte zrušiť, kliknite na záložku Obrázky. Otvorí sa formulár (ako v ukážke z bodu 2). V rozmiestnení obrázkov kliknite na možnosť Normálny text a obrázok sa týmto úkonom odstráni.

Vkladanie obrázkov pomocou ikonky Vložiť/zmeniť obrázok:

 1. Najprv dôležité upozornenie! Ak vkladáte obrázky touto cestou, musíte ich najprv uložiť do Správcu súborov v takej veľkosti, v akej chcete, aby sa na stránke zobrazili. Zmena veľkosti obrázka neskôr nie je možná.
 2. Kliknite myšou na to miesto v texte, kde sa má obrázok uložiť.
 3. Kliknite na ikonku  Vložiť/zmeniť obrázok. Otvorí sa formulár Vlastnosti obrázku:

   
 4. Kliknite na tlačidlo Prechádzať server.
 5. Počkajte, kým sa načítajú Moje súbory.
 6. Ak už máte obrázok nahraný do Správcu súborov, kiknite na adresár, v ktorom sa daný obrázok nachádza. Potom kliknite priamo na obrázok alebo na ikonku  pri obrázku, ktorý chcete vložiť.
  (Pokiaľ ešte nie je obrázok nahraný do Správcu súborov v sekcii Súbory, musíte ho tam najprv nahrať. Návod nájdete na stránke Moje súbory.)
  Ak chcete vkladať fotografiu z Fotobanky, kliknite na odkaz  v ľavom rámci a počkajte, kým sa načíta Fotobanka voľných obrázkov do prezentácie. Potom postupujte obdobne.
 7. Opäť sa otvorí formulár Vlastnosti obrázku. V kolonke URL bude vyplnená cesta k obrázku:

   
 8. V okne môžete nastaviť vlastnosti obrázku:
  - Okraje = orámovanie obrázku (čím väčšie číslo, tým väčšia hrúbka orámovania - ak si neželáte žiadny rám, nastavte číslo 0 )
  - H-medzera = vzdialenosť obrázka od ľavého okraja (čím väčšie číslo, tým väčšia vzdialenosť)
  - V-medzera = vzdialenosť obrázka od horného okraja (čím väčšie číslo, tým väčšia vzdialenosť)
  - Zarovnanie - z ponuky vyberte požadovaný spôsob zarovnania
  V náhľade na pravej strane sa zobrazia všetky nastavenia obrázka, ktoré uskutočníte.
 9. Ak chcete, aby sa po nastavení kurzora na obrázok zobrazil pri obrázku príslušný text, napíšte znenie tohto textu do kolonky Alternatívny text.
 10. Kliknite na tlačidlo OK. Ak si neželáte uložiť obrázok, kliknite na tlačidlo Zrušiť.
 11. Obrázok sa zobrazí v textovom editore na mieste, kde ste ho uložili.

   
 12. Ak chcete zmeniť vlastnosti obrázka, kliknite na obrázok pravým tlačidlom myši. Otvorí sa ponuka, v ktorej kliknite na možnosť Vlastnosti obrázka:

   
 13. Otvorí sa opäť nové okno (ako v ukážke z bodu 7). Natavte parametre obrázka a kliknite na tlačidlo OK.
 14. Nakoniec kliknite na tlačidlo Uložiť v textovom editore! Ak si neželáte zmeny uložiť, kliknite na tlačidlo Storno.

Ako sa zobrazí obrázok na webe?

Nakoniec si ukážeme, ako sa konkrétne nastavenia vlastností obrázka prejavia na webe.
Vo formulári Vlastnosti obrázka sme nastavili alternatívny text, číselné parametre a zarovnanie nasledovne:

Obrázok, ktorý vložíte pomocou ikonky Vložiť/zmeniť obrázok, sa na webe zobrazí v tejto podobe (text sa zobrazí len po nastavení kurzora na obrázok):