Vkladanie a správa položiek v menu

V administrácii webu kliknite najprv na sekciu  v hornom menu. V ľavom rámci sa zobrazia prednastavené stránky, ktoré sa už v administrácii nachádzajú:

Štruktúru a obsah stránok môžete meniť podľa Vašich predstáv a potrieb. V ľavom rámci môžete:

Otvorenie existujúcej stránky:

Stránku otvoríte jednoducho kliknutím na jej názov. V pravom rámci sa zobrazí zoznam všetkých blokov, ktoré stránka obsahuje:


Vytvorenie novej stránky:

 1. Kliknite na odkaz hore v ľavom rámci.
 2. V pravom rámci uvidíte formulár Vytvoriť stránku:

   
 3. V prvej kolonke vyplňte názov novej stránky. Názov sa objaví ako položka menu a bude figurovať ako titul podstránky. 
 4. V kolonke Vložiť do stránky vyberte z ponuky úroveň, na ktorej sa stránka bude nachádzať.
  - Ak chcete, aby mala stránka najvyššiu úroveň, nemusíte v druhej kolonke nič meniť, pretože táto možnosť je už prednastavená.
  - Ak chcete, aby bola stránka vnorená ako podstránka do inej stránky, otvorte ponuku a znázorní sa celá štruktúra Vášho webu. Vyberte stránku, ktorá má byť nadradená novovytvorenej stránke, a kliknite na ňu.
 5. V kolonke Funkcia stránky vyberte objekt, ktorý ako prvý použijete v novej stránke. Odporúčame ponechať prednastavený objekt Textový editor, ktorý sa hodí na väčšinu stránok.
 6. Po kliknutí na tlačidlo Rozšírené vlastnosti môžete nastaviť vlastnosti novej stránky. Tento úkon nemusíte robiž nevyhnutne hneď pri vytvorení stránky, pretože vlastnosti stránky sa dajú meniť kedykoľvek kliknutím na odkaz v pravom rámci. Podrobnejšie sa o tejto funkcii dozviete na stránke Vlastnosti stránky.
 7. Po vyplnení koloniek kliknite na tlačidlo Vytvoriť.
 8. Vytvorená stránka sa zaradí na koniec zoznamu položiek zvolenej nadradenej stránky.   

Prezeranie existujúcich stránok:

V ľavom rámci si môžete zobraziť celú štruktúru Vášho webu:

Pri vstupe do administrácie sa najprv zobrazia stránky najvyššej úrovne (v našej ukážke sú už otvorené aj niektoré podstránky). Ak sú pod stránkou vnorené iné podradené stránky, nachádza sa vedľa ikonky nadradenej stránky značka . Po kliknutí na sa zobrazia všetky podradené stránky nižšej úrovne a značka sa zmení na . Takto môžete pokračovať, až kým sa nedostanete k stránkam najnižšej úrovne.
Naopak, ak chcete podradené stránky zavrieť, kliknite na značku vedľa nadradenej stránky. Podradené stránky z obrazovky zmiznú a značka vedľa nadradenej stránky sa opäť zmení na .

Ikonky pred názvami stránok Vás informujú o vlastnostiach stránok nasledovne:

 • Viditeľné
 • Viditeľné pre prihlásených používateľov. Ak je stránka viditeľná len pre prihlásených používateľov, nezobrazuje sa v menu. Návštevník sa musí najskôr prihlásiť a zadať meno a heslo. Potom sa mu zobrazia všetky dovtedy skryté položky v menu.
 • Zamknuté heslom. Ak je stránka zamknutá heslom, zobrazuje sa v menu, ale jej obsah je skrytý. Po kliknutí na ňu návštevník zadá meno a heslo a obsah stránky sa pre neho odomkne.
 • Skryté, ale fungujúca URL. Obsah web stránky je pre návštevníka skrytý, ale po zadaní presnej adresy stránky do prehliadača sa stránka zobrazí. Vhodné, ak chcete poslať nejakú podstránku na ukážku kolegovi.
 • Skryté, nefunkčná URL adresa. Obsah web stránky je skrytý a nedá sa do neho vstúpiť žiadnym spôsobom.

Pri vytváraní novej stránky môžete nastaviť jej viditeľnosť po kliknutí na odkaz .
Ak už stránka existuje, viditeľnosť nastavíte po kliknutí na odkaz . Podrobnejšie informácie o nastavení viditeľnosti sa dozviete na stránke Vlastnosti stránky.  
Prihlasovacie meno a heslo môžete nastaviť v Správe používateľov alebo v Správe objednávok a zákazníkov. Návod nájdete na stránke Používatelia, v odstavci Vloženie údajov o zákazníkovi na stránke Objednávky a v odstavci Upravenie údajov o zákazníkovi na stránke Zákazníci.

Zmena poradia stránok:

V ľavom rámci môžete jednotlivé stránky posúvať pomocou modrých šípok smerom nahor a nadol . Po kliknutí na modrú šípku vedľa príslušnej stránky, sa určená stránka posunie o jeden krok hore alebo dolu. V posúvaní pokračujete, až kým sa stránka nedostane na Vami požadované miesto.

Odstránenie stránky:

Pozor! Pri odtraňovaní akéhokoľvek objektu buďte nanajvýš opatrní, aby ste nestratili dôležité dáta. Myslite tiež na to, že odstránením nadradenej stránky sa zároveň odstránia všetky jej podstránky.
 

 1. Kliknite najprv na červený krížik vedľa príslušnej stránky.
 2. Otvorí sa nové okno, ktoré od Vás bude žiadať potvrdenie zámeru odstrániť danú stránku (a všetky podstránky). Kliknite na tlačidlo OK. Ak nechcete stránku odstrániť, kliknite na Zrušiť (Cancel).
 3. Ikonka pred názvom odstraňovanej stránky sa zmení na . Vedľa názvu stránky sa objaví zelená šípka   a stránka bude umiestnená do koša.
 4. Ak chcete stránku naozaj odstrániť, ešte raz kliknite na červený krížik vedľa príslušnej stránky. Potvrďte svoj zámer odstrániť stránku kliknutím na tlačidlo OK. Až teraz bude stránka definitívne odstránená.
  Ak stránku v tomto momente nechcete odstrániť, kliknite na zelenú šípku vedľa príslušnej stránky a stránka sa týmto úkonom opäť obnoví.