Vlastnosti stránky

Vlastnosti stránky môžete nastaviť po kliknutí na odkaz v pravom rámci. Otvorí sa formulár:

Vypňte potrebné údaje:

Názov stránky
Názov stránky by mal byť výstižný, heslovitý a mal by začínať veľkým písmenom. Na Vašej web stránke sa názov objaví ako položka menu.  

URL identifikátor
URL identifikátor je posledná časť webovej adresy podstránky. Ak napr. vytvoríte podstránku s názvom "Kontakt", webová adresa podstránky bude znieť "www.vasadomena.sk/kontakt/" a URL identifikátor podstránky bude "kontakt".
URL identifikátor sa vygeneruje automaticky pri vytváraní stránky. Pri zmene názvu stránky sa URL identifikátor nezmení, ale zostane v pôvodnej podobe. Ak ho chcete prispôsobiť zmenenému názvu stránky, musíte ho opraviť.
Pozor! URL identifikátor nikdy nemeňte. Ak sa ho z rôznych dôvodov rozhodnete zmeniť, musíte opraviť všetky hypertextové odkazy na Vašom webe, ktoré na danú stránku odkazujú. V opačnom prípade budú hypertextové odkazy nefunkčné.

Popis stránok pre vyhľadávače
Popis stránok pre vyhľadávače je 1-2-vetný popis obsahu podstránky. Píše sa ako veta, t. j. začína veľkým písmenom a končí bodkou.
Popis stránok môže podporiť rozhodnutie návštevníka internetu kliknúť na Váš odkaz vo výsledkoch vyhľadávania (napr. v Google). Pôsobí ako lákadlo alebo užitočná vysvetlivka, ktorá pomôže zvýšiť návštevnosť Vašej web stránky. 

Kľúčové slová pre vyhľadávače
Zoznam kľúčových slov momentálne nie je potrebné vypisovať, nakoľko ho všetky podstatné vyhľadávače ignorujú.

Názov stránok pre vyhľadávače
Táto kolonka slúži na "prepísanie" názvu podstránky pre internetové vyhľadávače. Jednoduchý a stručný názov podstránky môžete rozšíriť o vhodné prívlastky alebo marketingové prvky. Názov podstránky zostane na Vašej web stránke nezmenený, ale v internetových vyhľadávačoch sa zobrazí v rozšírenej podobe, ktorá upúta pozornosť návštevníkov internetu.   

Viditeľnosť
Vyberte jednu z možností ponuky (viditeľnosť stránky sa znázorní charakteristickou ikonkou pred názvom stránky v ľavom rámci):

 • Viditeľné
 • Viditeľné pre prihlásených používateľov (Ak je stránka viditeľná len pre prihlásených používateľov, nezobrazuje sa v menu. Návštevník sa musí najskôr prihlásiť a zadať meno a heslo (www.lubovolnawebstranka.sk/admin). Potom sa mu zobrazia všetky dovtedy skryté položky v menu.) - ak nastavíte možnosť "Viditeľné pre prihlásených používateľov", následne pribudne pole Viditeľné pre - zaškrtnite v ňom skupinu používateľov, pre ktorú chcete, aby bola položka v menu viditeľná
 • Zamknuté heslom (Ak je stránka zamknutá heslom, zobrazuje sa v menu. Po kliknutí na ňu návštevník zadá meno a heslo a obsah stránky sa pre neho odomkne.)
 • Skryté, ale fungujúca URL (Obsah web stránky je pre návštevníka skrytý, ale ak niekto pozná adresu web stránky, po zadaní tejto adresy do prehliadača sa stránka zobrazí. Vhodné, ak chcete poslať nejakú podstránku na ukážku kolegovi.)
 • Skryté, nefunkčná URL adresa (Obsah web stránky je skrytý a nedá sa do neho vstúpiť žiadnym spôsobom.)

O zadávaní mena a hesla (Viditeľné pre prihlásených používateľov a Zamknuté heslom) sa dozviete bližšie na stránke Používatelia.

Administrátori
V ponuke označte skupinu/skupiny, ktorá bude mať administračné práva na danú podstránku. Podrobnejšie informácie o špecifikácii práv administrátorov nájdete na stránke Skupiny.

Viditeľné pre
V ponuke označte skupinu/skupiny používateľov, ktorým sa daná podstránka zobrazí. Tieto údaje sú potrebné len pri nastavení:

 •  Viditeľné pre prihlásených používateľov
 • Zamknuté heslom

Vložiť do stránky
Rozbaľte ponuku a zo štruktúry Vášho webu vyberte názov stránky, ktorá má byť nadradená danej stránke

Skopírovať stránku do
Ak chcete stránku skopírovať, rozbaľte ponuku a zo štruktúry Vášho webu vyberte názov nadradenej stránky, pod ktorú sa bude daná stránka kopírovať.
Ak stránku nechcete skopírovať, vyberte z ponuky Nič.
Pozor! Ak sa rozhodnete túto funkciu použiť, buďte veľmi opatrní, aby ste nevytvárali zbytočné duplikáty.

Hľadanie
Vyberte z ponuky jednu z možností:

 • Povolené - obsah podstránky bude premetom vyhľadávania vo vyhľadávacom formulári na Vašej web stránke
  alebo 
 • Zakázané - obsah podstránky nebude premetom vyhľadávania vo vyhľadávacom formulári na Vašej web stránke. Samotný vyhľadávací formulár sa týmto neodstráni.  

Šablóna
Pokiaľ nemáte vytvorený web na mieru, nastavenie šáblony je univerzálne a nie je možné ho meniť.
Pri weboch na mieru vyberte z ponuky potrebnú šablónu.

Údaje potvrďte kliknutím na tlačidlo Uložiť!