Blok Zobraziť obsah z ... 

Postupujte nasledovne: 

 1. Vytvorte nový blok Zobraziť obsah z ... alebo kliknite na už existujúci blok. Návod na vytvorenie nového bloku nájdete v odstavci Vytvorenie nového bloku (stránka Bloky na stránke a Nový blok).
 2. Otvorí sa štruktúra celého Vášho webu. V ľavej časti sú zobrazené stránky webu a v pravej časti jednotlivé bloky na stránkach:

   
 3. V štruktúre webu vyberte bloky, ktorých obsah chcete zobraziť. Bloky označte v zaškrtávacom políčku . V bloku Produkty môžete vybrať aj jednotlivé produkty a zvoliť poradie, v akom sa budú zobrazovať.
 4. V ponuke Štýl výpisu produktov vyberte jednu z možností:
  - Riadky - plný (názov, fotografia, krátky popis, cena)
  - Riadky - jednoduchý (fotografia, názov, cena)
  - Zoznam (názov)
  - Stĺpce (fotografia, názov, cena)
  - Boxy (fotografia, názov, cena)
 5. Nakoniec kliknite na tlačidlo Uložiť!  Na stránke sa zobrazí obsah označených blokov.