Moje súbory


V administrácii webu kliknite najprv na sekciu  v hornom menu.  Potom kliknite na odkaz  v ľavom rámci. V pravom rámci môžete:

Vytvorenie nového adresára

Pre lepšiu orientáciu v Správcovi súborov je lepšie najprv vytvoriť nový adresár, do ktorého budete ukladať súbory rovnakého druhu alebo charakteru.

 1. Kliknite na odkaz odkaz nový adresár. V pravom rámci sa otvorí formulár Vytvoriť adresár:  V kolonke Cieľový adresár sa zobrazí cesta k adresáru, do ktorého bude nový adresár vložený.
  Do kolonky Názov vypíšte meno adresára.
 2. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť adresár. Teraz by ste mali vytvorený adresár vidieť
  takto:
  ukážka adresára v správcovi súborov
 3. Po vytvorení viacerých adresárov vyzerajú Moje súbory približne takto:

V štruktúre adresárov sa môžete pohybovať pomocou odkazu

Nahrávanie súborov

Do správcu súborov môžete nahrávať akékoľvek súbory. Musíte však dbať na ich veľkosť. Platí pravidlo: "čím menšie, tým lepšie". Veľkosť nahrávaného súboru je obmedzená na 2 MB. Ak chcete nahrávať väčší súbor, použite FTP prenos. 

 1. Kliknite na adresár, do ktorého chcete súbory nahrávať.
 2. Kliknite na odkaz odkaz pre nahratie súboru.
 3. Zobrazí sa formulár Nahrať súbory:

   
 4. V kolonke Súbor 1 kliknite na tlačidlo Vyhľadať" (príp. Browse alebo Procházet podľa verzie Vášho operačného systému).
 5. Nájdite súbor vo Vašom počítači. Urobte naň dvojklik alebo ho jedným kliknutím vyberte a kliknite na tlačidlo Otvoriť (Open):


 6. V kolonke Súbor 1 sa zobrazí cesta k súboru:

   
 7. Podobne pokračujte pri nahrávaní ďalších súborov v kolonke Súbor 2, Súbor 3 atď. Každý súbor musíte vložiť do osobitnej kolonky.
 8. Keď vložíte všetky súbory, kliknite na tlačidlo Nahrať súbory. Naraz môžete nahrať 5 súborov.
 9. Ponuku Prepísať existujúce Súbory zaškrtnite len vtedy, ak chcete prepísať už existujúce súbory novými verziami. Súbory sa prepíšu nielen v správcovi súborov, ale na všetkých miestach Vašej web stránky, kde boli predtým vložené. Podmienkou je, aby bol názov nového súboru totožný z názvom pôvodného súboru.
  Ak ponuku nezaškrtnete, prípadné duplicity v názvoch súborov systém ošetrí vygenerovanými číselnými predponami. Tým sa názov nového súboru odlíši od názvu pôvodného súboru a zabráni sa tým vymazaniu pôvodného súboru.      

Po uložení súborov do správcu súborov sa Vám tieto zobrazia približne takto:

 

Všimnite si prípony súborov. Vidíte, že je možné pracovať naozaj so širokým spektrom súborov rôzneho typu. Môžete nahrať a Vo vašich stránkach následne používať čokoľvek.

Rovnako ako pri adresároch aj tu môžete súbory zmazať alebo premenovať .

Odstránenie adresára a súboru

Pozor! Pri odstraňovaní akejkoľvek zložky v správcovi súborov buďte nanajvýš opatrní. Po odstránení adresára alebo súboru dôjde totiž k pretrhnutiu všetkých linkových väzieb, ktoré naň odkazujú. Taktiež môžu zmiznúť obrázky z textov alebo popisov produktov!!! Preto sa najprv ubezpečte, že odstraňované zložky nie sú použité na Vašej web stránke.

Kliknutím na červený krížik môžete vytvorený adresár (alebo súbor) odstrániť. Otvorí sa nové okno, ktoré od Vás bude žiadať potvrdenie zámeru odstrániť adresár (alebo súbor). Kliknite na tlačidlo OK. Ak nechcete adresár (alebo súbor) odstrániť, kliknite na tlačidlo Zrušiť (Cancel). 

Premenovanie adresára

Kliknutím na ikonku môžete adresár (alebo súbor) premenovať. Zobrazí sa formulár Premenovať:
  

Do textového poľa vpíšte nový názov adresára a kliknite na tlačidlo Premenovať. Ak nechcete adresár (alebo súbor) premenovať, kliknite na tlačidlo Storno.

Pozor! Premenovanie zložiek v správcovi súborov je operácia, pri ktorej treba byť extrémne opatrný. Po premenovaní sa totiž zmení cesta k súboru/adresáru. Tým dôjde k  pretrhnutiu a nefunkčnosti všetkých linkových väzieb, ktoré na daný adresár alebo súbor smerujú. Taktiež môžu zmiznúť obrázky z textov alebo popisov produktov!!! Odporúčame Vám preto premenovať súbory/adresáre len pred ich použitím na webe. Ak je premenovanie nevyhnutné aj potom, vždy je potrebné skontrolovať a opraviť všetky linky, ktoré na súbory/adresáre na webstránke smerujú.

Ako zistíte, koľko voľného miesta máte na serveri?

 Kliknite na odkaz . Zobrazia sa nasledujúce informácie:

 Údaje o obsadení diskovej kvóty:

 • obsadenie diskovej kvóty v %
 • celková disková kvóta v MB
 • veľkosť obsadeného miesta v MB, resp. v kB
 • veľkosť voľného miesta v MB, resp. v kB

Prihlasovacie údaje pre FTP prenos:  

 

 • host
 • login
 • heslo

Názorná ukážka: